Mistrovství České republiky v dogtrekkingu

2017

 

konečné výsledky
 

    Bodování MČR v dogtrekkingu pro rok 2017 bylo zvoleno takto:

do bodování se započítavájí výsledky oficiálních akcí pořádaných v roce 2017 dle soutěžního řádu dogtrekkingu (viz. pravidla)

bodování se rozlišuje pro kategoriie DTW1, DTW2, DTM1, DTM2

účastník obdrží za umístění v příslušné kategorii určitý počet bodů - za první místo 15 bodů, za druhé místo 14, třetí 13, a tak dále,

od patnáctého místa dále obdrží všichni účastníci, kteří nebyli vyřazeni shodně po jednom bodě

do celkového hodnocení se počítají nejlepší výsledky ze šesti pořádaných akcí MČR v dané sezóně

v případě shodného počtu bodů je rozhodující počet dokončených akcí v dané sezóně

vyhlášení MČR bude provedeno na poslední oficiální akci MČR v sezóně

výsledky zpracoval Bronislav Růčka
případné nesrovnalosti hlaste na e-mail: vysledky@dogtrekking.info  nebo servis@dogtrekking.info