Mistrovství České republiky v dogtrekkingu

2011

 

výsledky
 

    Bodování MČR v dogtrekkingu pro rok 2011 bylo zvoleno takto:

Odrážka

do bodování se započítavájí výsledky oficiálních akcí pořádaných v roce 2011 dle soutěžního řádu dogtrekkingu (viz. pravidla)

Odrážka

bodování se rozlišuje pro kategoriie DTW1, DTW2, DTM1, DTM2

Odrážka

účastník obdrží za umístění v příslušné kategorii určitý počet bodů - za první místo 15 bodů, za druhé místo 14, třetí 13, a tak dále,

Odrážka

od patnáctého místa dále obdrží všichni účastníci, kteří nebyli vyřazeni shodně po jednom bodě

Odrážka

do celkového hodnocení se počítají nejlepší výsledky ze šesti pořádaných akcí MČR v dané sezóně

Odrážka

v případě shodného počtu bodů je rozhodující počet dokončených akcí v dané sezóně

Odrážka

vyhlášení MČR bude provedeno na poslední oficiální akci MČR v sezóně